Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
16 marzec 2023, 12:59:46
Napisał: anno1

Specjalnie dla studentów na Wydziale Nauk Geograficznych zbiorą się planiści-praktycy i naukowcy, żeby przekazać swoją wiedzę i doświadczenie adeptom planowania przestrzennego.

17 kwietnia 2023 r. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych przy współudziale Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje Dzień Planisty. Spotkanie to odbędzie się po raz pierwszy i obejmie zajęcia z zakresu planowania przestrzennego – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Spotkanie pod nazwą Dzień Planisty „Planowanie przestrzenne w praktyce” jest skierowane do studentów Wydziału Nauk Geograficznych.

I. Wykłady w tym dniu wygłoszą przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z planowaniem przestrzennym oraz pracownicy naukowi:

  • Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,
  • Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  • Towarzystwa Urbanistów Polskich,
  • Wydziału Zarzadzania UŁ.

II. Warsztaty praktyczne poprowadzą mgr inż. Karol Drobniewski z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ oraz mgr inż. Jakub Krzysztofik, architekt i urbanista, właściciel firmy „3DArchitekci z wizją” i prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Łódź.

Celem zajęć warsztatowych będzie przygotowanie mikroprojektu (z zakresu urbanistyki) związanego z przestrzenią publiczną. Pracę w grupach podejmą zainteresowani studenci – zapisy są otwarte, ale liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia do dnia 7 kwietnia 2023 r. przyjmuje mgr Karol Drobniewski (tel.: 48-426-35-45, e-mail: karol.drobniewski@geo.uni.lodz.pl).

Zajęcia podczas Dnia Planisty skupią się wokół tematyki problemów związanych z codziennością pracy planistów. Praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, przekażą studentom wiedzę i zwrócą uwagę na najistotniejsze aspekty swojego zawodu. Będzie to dzień wypełniony wiedzą na temat codzienności w pracy planistów i urbanistów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
17 listopad 2021, 19:38:07
Napisał: civitas

Naukowe Koło CIVITAS pragnie ogłosić konkurs dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie facebook naszego koła lub w regulaminie (onedrive)/regulaminie (dysk google) .

 

 


Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 październik 2021, 09:04:35
Napisał: anno1

Tegoroczne rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, po raz kolejny wyróżniło naszą Absolwentkę – panią magister Jagodę Wlazło. Jej praca pt. Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew, przygotowana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej pod kierunkiem dr Iwony Pielesiak, zdobyła pierwszą nagrodę!

Mamy nadzieję, że pasja i zaangażowanie Autorki wyróżnionej pracy stanie się inspiracją dla wszystkich naszych studentów, przygotowujących prace dyplomowe.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 czerwiec 2021, 14:23:26

Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 czerwiec 2021, 14:21:31

Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 marzec 2021, 17:16:48
Napisał: civitas

Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia wiosny pragniemy rozpocząć akcję wspólnego sprzątania naszej najbliższej okolicy!

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie okolicę. Razem możemy przywrócić piękno naszemu otoczeniu!

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania. Weź udział w naszym wydarzeniu, podczas spaceru zbierz i wynieś znalezione śmieci.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie facebook naszego koła.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Pierwszy dzień wiosny WIOSENNE PORZĄDKI WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH Uniwersytet-Łódzki CIVTAS O NAE”


Email facebook twitter LinkedIn Google+
23 styczeń 2021, 17:27:00
Napisał: civitas

Pracownia urbanistyczna w Łodzi poszukuje studentów III-go lub IV-go roku z kierunków gospodarka przestrzenna lub geoinformacja w celu nawiązania stałej współpracy przy wykonywaniu opracowań planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Istnieje również możliwość odbycia praktyk zawodowych. Wymagana umiejętność obsługi programów AutoCAD i QGis.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.auup@gmail.com

Atutem będzie załączenie zeskanowanej karty ocen do przesłanego CV.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 listopad 2020, 12:32:47
Napisał: civitas

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Więcej informacj na stronie:

https://www.facebook.com/SKN.Civitas


Email facebook twitter LinkedIn Google+
19 listopad 2019, 17:49:31
Napisał: anno1

Komitet Naukowo-Organizacyjny (mlodzi@uni.lodz.pl) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”.

Jej głównym celem jest stworzenie młodym i ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami uczestnika. Konferencja „MŁodzi Zdolni” to także doskonała okazja do zawarcia nowych, naukowych znajomości.

Konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy chcą zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. Każdy z czynnych uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku Młodzi Zdolni.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 11:13:22
Napisał: anno1
Uwaga studenci I roku studiów I stopnia

Wszyscy studenci I roku studiów I stopnia kierunków: geografia, geoinformacja, geomonitoring i gospodarka przestrzenna, są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego w terminie 04.11.2019 - 07.01.2020 r. Testy umieszczone są na platformie do zdalnego nauczania: https://moodle.uni.lodz.pl . Wydrukowany wynik testu należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych najpóźniej do dnia 15.01.2020 r.

Zachęcamy do lektury szczegółowych informacji przygotowanych przez Dyrektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 11:11:00
Napisał: anno1


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 08:48:17
Napisał: anno1

Szanowni Studenci,
Koło Naukowe Młodych Geografów ,,Geoholicy” ogłasza konkurs na najbardziej oryginalną pamiątkę z podróży. W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Nauk Geograficznych (wszystkich kierunków) studiów I i II stopnia. Każdy student może zgłosić jedną pamiątkę przywiezioną z wyjazdu. Aby wziąć udział należy wysłać maksimum 3 zdjęcia swojej pamiątki wraz z opisem do 200 słów (np. w jakich okolicznościach zdobył pamiątkę, skąd pochodzi zgłoszona rzecz) na adres e-mail: geoholicykonkurs@wp.pl w terminie do 22 listopada 2019 r. W zgłoszeniu należy także podać: imię, nazwisko, kierunek, rok studiów, e-mail oraz nr telefonu.
W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Pełny regulamin konkursu dostępny u organizatorów.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!!!!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 listopad 2019, 11:44:53

Email facebook twitter LinkedIn Google+
31 październik 2019, 11:51:12
Napisał: anno1

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe" (OSH course - informational materials) oraz "Prawo autorskie 2019" (Training course in copyright 2019).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 październik 2019, 10:45:15
Napisał: anno1

Informujemy o nowym zarządzeniu nr 11 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu elektronicznej poczty studenckiej w Uniwersytecie Łódzkim.

Treść regulaminu znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych Lex pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/10463/5

Od 1 października 2019 r WSZYSCY STUDENCI MAJĄ OBOWIĄZEK założenia kont poczty elektronicznej w domenie : ”unilodz.eu” i korzystania z tych kont do kontaktu z Uniwersytetem Łódzkim. Korespondencja z dziekanatu będzie wysyłana TYLKO I WYŁĄCZNIE na nowe konta: imię.nazwisko@unilodz.eu, nie będzie wysyłana na prywatne maile. Korespondencja od studentów będzie także odbierana tylko z maili w nowej domenie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo przeglądać wszystkie akty w Bazie Aktów Wewnętrznych Lex zaznaczając opcję „Logowanie anonimowe”, a następnie klikając „zaloguj”.

Strona 1 z 15  > >>