Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 czerwiec 2021, 14:23:26

Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 czerwiec 2021, 14:21:31

Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 marzec 2021, 17:16:48
Napisał: civitas

Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia wiosny pragniemy rozpocząć akcję wspólnego sprzątania naszej najbliższej okolicy!

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie okolicę. Razem możemy przywrócić piękno naszemu otoczeniu!

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania. Weź udział w naszym wydarzeniu, podczas spaceru zbierz i wynieś znalezione śmieci.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie facebook naszego koła.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Pierwszy dzień wiosny WIOSENNE PORZĄDKI WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH Uniwersytet-Łódzki CIVTAS O NAE”


Email facebook twitter LinkedIn Google+
23 styczeń 2021, 17:27:00
Napisał: civitas

Pracownia urbanistyczna w Łodzi poszukuje studentów III-go lub IV-go roku z kierunków gospodarka przestrzenna lub geoinformacja w celu nawiązania stałej współpracy przy wykonywaniu opracowań planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Istnieje również możliwość odbycia praktyk zawodowych. Wymagana umiejętność obsługi programów AutoCAD i QGis.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.auup@gmail.com

Atutem będzie załączenie zeskanowanej karty ocen do przesłanego CV.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 listopad 2020, 12:32:47
Napisał: civitas

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Więcej informacj na stronie:

https://www.facebook.com/SKN.Civitas


Email facebook twitter LinkedIn Google+
19 listopad 2019, 17:49:31
Napisał: anno1

Komitet Naukowo-Organizacyjny (mlodzi@uni.lodz.pl) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”.

Jej głównym celem jest stworzenie młodym i ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami uczestnika. Konferencja „MŁodzi Zdolni” to także doskonała okazja do zawarcia nowych, naukowych znajomości.

Konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy chcą zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. Każdy z czynnych uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku Młodzi Zdolni.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 11:13:22
Napisał: anno1
Uwaga studenci I roku studiów I stopnia

Wszyscy studenci I roku studiów I stopnia kierunków: geografia, geoinformacja, geomonitoring i gospodarka przestrzenna, są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego w terminie 04.11.2019 - 07.01.2020 r. Testy umieszczone są na platformie do zdalnego nauczania: https://moodle.uni.lodz.pl . Wydrukowany wynik testu należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych najpóźniej do dnia 15.01.2020 r.

Zachęcamy do lektury szczegółowych informacji przygotowanych przez Dyrektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 11:11:00
Napisał: anno1


Email facebook twitter LinkedIn Google+
7 listopad 2019, 08:48:17
Napisał: anno1

Szanowni Studenci,
Koło Naukowe Młodych Geografów ,,Geoholicy” ogłasza konkurs na najbardziej oryginalną pamiątkę z podróży. W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Nauk Geograficznych (wszystkich kierunków) studiów I i II stopnia. Każdy student może zgłosić jedną pamiątkę przywiezioną z wyjazdu. Aby wziąć udział należy wysłać maksimum 3 zdjęcia swojej pamiątki wraz z opisem do 200 słów (np. w jakich okolicznościach zdobył pamiątkę, skąd pochodzi zgłoszona rzecz) na adres e-mail: geoholicykonkurs@wp.pl w terminie do 22 listopada 2019 r. W zgłoszeniu należy także podać: imię, nazwisko, kierunek, rok studiów, e-mail oraz nr telefonu.
W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Pełny regulamin konkursu dostępny u organizatorów.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!!!!


Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 listopad 2019, 11:44:53

Email facebook twitter LinkedIn Google+
31 październik 2019, 11:51:12
Napisał: anno1

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe" (OSH course - informational materials) oraz "Prawo autorskie 2019" (Training course in copyright 2019).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 październik 2019, 10:45:15
Napisał: anno1

Informujemy o nowym zarządzeniu nr 11 Rektora UŁ z dnia 1.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu elektronicznej poczty studenckiej w Uniwersytecie Łódzkim.

Treść regulaminu znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych Lex pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/10463/5

Od 1 października 2019 r WSZYSCY STUDENCI MAJĄ OBOWIĄZEK założenia kont poczty elektronicznej w domenie : ”unilodz.eu” i korzystania z tych kont do kontaktu z Uniwersytetem Łódzkim. Korespondencja z dziekanatu będzie wysyłana TYLKO I WYŁĄCZNIE na nowe konta: imię.nazwisko@unilodz.eu, nie będzie wysyłana na prywatne maile. Korespondencja od studentów będzie także odbierana tylko z maili w nowej domenie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo przeglądać wszystkie akty w Bazie Aktów Wewnętrznych Lex zaznaczając opcję „Logowanie anonimowe”, a następnie klikając „zaloguj”.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
4 październik 2019, 15:34:46
Napisał: anno1

1 października wystartowała rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. Tym razem mamy dla łódzkich studentów aż 28 stypendiów, 11 miejsc w akademikach oraz nawet 40 miejsc na kursach języka angielskiego technicznego, języka japońskiego oraz kursie IT. Szczegóły na temat programu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow


Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 wrzesień 2019, 11:50:06
Napisał: anno1

Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców należy przesłać tylko i wyłącznie drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 08.10.2019 r. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej. Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
  • wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są w linku niżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


Email facebook twitter LinkedIn Google+
19 lipiec 2019, 12:27:11
Napisał: anno1

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oferuje stypendia dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Zachęcamy studentów spełniających warunki do wnioskowania o stypendia.

Strona 1 z 15  > >>