Aktualności

23 styczeń 2021, 17:27:00

Praca szuka człowieka!

Napisał: civitas

Pracownia urbanistyczna w Łodzi poszukuje studentów III-go lub IV-go roku z kierunków gospodarka przestrzenna lub geoinformacja w celu nawiązania stałej współpracy przy wykonywaniu opracowań planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Istnieje również możliwość odbycia praktyk zawodowych. Wymagana umiejętność obsługi programów AutoCAD i QGis.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.auup@gmail.com

Atutem będzie załączenie zeskanowanej karty ocen do przesłanego CV.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.