Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS - baner

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Studenckie Koło Naukowe
Gospodarki Przestrzennej CIVITAS

Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

e-mail: civitas@geo.uni.lodz.pl
facebook: https://www.facebook.com/SKN.Civitas?fref=ts