Studenckie praktyki zawodowe

Zasadniczą cechą obecnego podejścia do kształcenia, obok przekazywanej wiedzy, jest doskonalenie umiejętności jej zastosowania oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i zawodowych. Szczególne możliwości nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych zapewniają studenckie praktyki zawodowe. Pozwalają one także lepiej poznać oczekiwania przyszłych pracodawców.

W czasie studiów I stopnia studenci kierunku gospodarka przestrzenna odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 120 godz.

Ponieważ kierunek przygotowuje absolwentów do procesu zintegrowanego planowania społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego oraz zarządzania w gospodarce lokalnej i regionalnej, dlatego studenci często na miejsce praktyk wybierają różne instytucje samorządowe, biura planowania przestrzennego i pracownie urbanistyczne.

Miejsce odbywania praktyk zawodowych przez studentów międzywydziałowego kierunku 'gospodarka przestrzenna' na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania UŁ
Miejsce odbywania praktyk zawodowych
przez studentów kierunku 'gospodarka przestrzenna' w latach 2009-2014

W zależności od miejsca praktyk studenci wykonują różne, zazwyczaj proste prace. Jednak w niektórych instytucjach lub biurach oczekują od praktykanta pomysłowości i kreatywności. Zwykle w takim przypadku studenci odpowiadali, że dużo się nauczyli i dobrze poznali oczekiwania przyszłych pracodawców.

Rodzaj wykonywanych prac w czasie praktyk zawodowych przez studentów międzywydziałowego kierunku 'gospodarka przestrzenna' na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania UŁ
Rodzaj wykonywanych prac w czasie praktyk zawodowych
przez studentów kierunku 'gospodarka przestrzenna' w latach 2009-2014

W czasie praktyk zawodowych studenci mogą dać się poznać jako osoby pracowite i odpowiedzialne. Zdarzały się sytuacje, że dobrze pracujący studenci otrzymywali propozycję płatnych staży, a nawet pracy po zakończeniu praktyk.

Struktura studentów kierunku 'gospodarka przestrzenna', którzy otrzymali propozycje pracy lub płatnego stażu po zakończeniu praktyk zawodowych
Struktura studentów kierunku 'gospodarka przestrzenna',
którzy otrzymali propozycje pracy lub płatnego stażu po zakończeniu praktyk zawodowych