Studia II stopnia - programy nauczania i efekty kształcenia

Program studiów na nowym kierunku "Planowanie i organizacja przestrzeni" obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2019/2020

Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna

(Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 9. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 9 czerwca 2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2018/2019

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 30 z dn. 30.05.2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2017/2018

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 30 z dn. 30.05.2017 r.)