Studia II stopnia - programy nauczania i efekty kształcenia

Program studiów na nowym kierunku "Planowanie i organizacja przestrzeni" obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2019/2020

Źródło: Uchwała nr 592 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 29. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 16 września 2019 r.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna

Źródło: Uchwała nr 592 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 29. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 16 września 2019 r.

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2018/2019

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 30 z dn. 30.05.2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2017/2018

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 30 z dn. 30.05.2017 r.)