Rada Biznesu

WSPÓŁPRACUJEMY Z PRACODAWCAMI I BIZNESEM

Na Wydziale działa Rada Pracodawców i Biznesu, w skład której wchodzą przedstawiciele wiodących firm rynku lokalnego oraz kluczowych instytucji publicznych. Współpraca w ramach Rady Pracodawców i Biznesu gwarantuje Wydziałowi ciągły rozwój, a studentom kontakt z praktykami z "najwyższej półki". Po uzyskaniu dyplomu absolwenci naszego kierunku mają możliwość podejmowania pracy w firmach i instytucjach Partnerów. Wybrane instytucje z których zatrudnieni są przedstawiciele Rady Biznesu:

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Geodezji i Kartografii
 • Urząd Statystyczny w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament KFSiT
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Projektowanie Urbanistyczne S.c.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej
 • TomTom Polska Sp. z o.o.
 • Łódź Convention Bureau
 • Łódzki Ośrodek Geodezji UMŁ
 • Emapa Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta Łodzi
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Zarząd Główny PTTK
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

OBSZARY WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH Z RADĄ PRACODAWCÓW I BIZNESU

OBSZAR NAUKOWY

 1. podejmowanie wspólnych projektów naukowych,
 2. konsultacje w zakresie badań naukowych,
 3. przeprowadzanie badań na zlecenie pracodawców,
 4. współorganizacja konferencji, warsztatów i seminariów naukowych,
 5. wykłady gościnne praktyków gospodarki

OBSZAR EDUKACYJNY

 1. współudział w przygotowywaniu i uatrakcyjnianiu oferty edukacyjnej Wydziału, dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 2. tworzenie nowych kierunków studiów, specjalizacji lub przedmiotów kursowych odpowiadających potrzebom pracodawców,
 3. otwieranie studiów podyplomowych lub cykli edukacyjnych na zamówienie pracodawcy,
 4. organizowanie miejsc praktyk dla studentów,
 5. współudział w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych;
 6. pomoc w organizacji seminariów magisterskich i licencjackich ( a zwłaszcza w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych i określaniu ich tematyki),
 7. wypracowanie standardów kształcenia

OBSZAR BIZNESOWY

 1. przygotowanie i realizacja projektów unijnych oraz innych projektów o charakterze aplikacyjnym,
 2. organizacja warsztatów i szkoleń biznesowych,
 3. kontakt ze środowiskiem studenckim,
 4. komercjalizacja wyników badań naukowych;

OBSZAR MARKETINGOWY

 1. współudział w popularyzacji wiedzy i edukacji,
 2. udział w prestiżowych wydarzeniach Wydziału
 3. udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i marketingowych Wydziału