Studia III stopnia (doktoranckie) - informacje dla absolwentów studiów magisterskich

STUDIA DOKTORANCKIE
NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ
informacja dla absolwentów studiów magisterskich

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Absolwenci Wydziału Nauk Geograficznych planujący przygotowywać rozprawę doktorska w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna mogą podjąć naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, natomiast rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku można przygotowywać w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Informacje na temat programów kształcenia , regulaminu oraz kryteriów i terminarza rekrutacji do Szkół Doktorskich są dostępne na stronie:
www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/szkoly-doktorskie

Szkołą Doktorską Nauk Społecznych kieruje dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ z Zakładu Metodologii Organizacji i Zarządzania WZ. Ta Szkoła Doktorska skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-spolecznych-ul

Dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ. Szkoła zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-scislych-i-przyrodniczych-ul

Więcej informacji na temat studiów doktoranckich na WNG UŁ w dziekanacie studiów doktoranckich WNG p. Angelika Bierut-Mordylak, Narutowicza 88 p.102, tel. (42) 665-59-12

 


 

W Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej istnieje możliwość realizacji pracy doktorskiej pod opieką jednego z niżej wymienionych samodzielnych pracowników naukowych:

  • dr hab. Lidia Groeger, prof. nadzw. UŁ,
  • dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ,
  • prof. dr hab. Tadeusz Marszał,
  • dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ,
  • dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ.