Studia w opinii studentów

Poniżej prezentujemy wybrane opinie naszych studentów na temat studiów na kierunku 'gospodarka przestrzenna':


Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych to nie tylko jeden z możliwych kierunków w ofercie studiów. To także swoista przygoda, możliwość poznania wspaniałych ludzi oraz liczne wyjazdy po całej Polsce jak i za granicę. Jest to kierunek, który czyni człowieka wnikliwym obserwatorem otaczającej go przestrzeni, ale także twórczym projektantem. Stwarza także możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy oraz różnorodnych umiejętności przydatnych w wielu zawodach na rynku pracy.

Arkadiusz Tosek
Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej CivitasGospodarka przestrzenna na WNG jest kierunkiem interdyscyplinarnym, przez co łączy w sobie wiele interesujących dziedzin: urbanistykę, ekonomię, geografię, kartografię, ekologię, socjologię miast i wsi i wiele innych. To sprawia, że kierunek jest różnorodny, poruszający interesujące kwestie. Czy warunki przestrzenne i ekonomiczno – społeczne sprzyjają budowie bloku mieszkalnego? To jedno z wielu pytań, na które starami się odpowiedzieć. Zapraszamy!

Asia i Gosia,
I rok studiów licencjackichWarto studiować GP z powodu:

 • niedużej ilości zajęć,
 • ćwiczeń terenowych (wyjazdy),
 • na terenie Wydziału Nauk Geograficznych znajduje się Muzeum Geologiczne,
 • spory zasób książek w bibliotece wydziałowej.

Marcin, Patryk
I rok studiów licencjackichNa kierunku ‘gospodarka przestrzenna’:

 • można lepiej poznać przestrzeń, która nas otacza oraz zmiany jakie się w niej dokonują uczestnicząc w wyjazdach terenowych lub ćwiczeniach plenerowych,
 • atutem dla nas jest mała ilość matematyki,
 • współpraca z Wydziałem Zarządzania.

Alicja, Agnieszka
I rok studiów licencjackichWarto studiować ‘gospodarkę przestrzenną’ ponieważ:

 • Daje możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu geografii,
 • Studenci GP dużo czasu spędzają na inwentaryzacji urbanistycznej miasta Łódź, tym samym lepiej poznając Łódź i jej problemy,
 • Studenci mają możliwość udziału w ćwiczeniach terenowych w różnych częściach Polski i poza jej granicami,
 • Studenci zdobywają wiedzę z zakresu geodezji, kartografii i planowania przestrzennego

Karo i Aga
I rok studiów licencjackichWarto studiować ‘gospodarkę przestrzenną’ ponieważ:

 • Można uzyskać tytuł inżyniera,
 • Atrakcyjne i różnorodne wyjazdy terenowe!
 • Miło i przyjacielsko nastawieni wykładowcy,
 • Wiedza jaką się zdobywa na tym kierunku jest interdyscyplinarna
  Serdecznie zapraszamy!

Studentki I rokuWarto studiować międzywydziałową 'gospodarkę przestrzenną' z powodu:

 • smacznych obiadów na stołówce,
 • wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej,
 • pięknego ogrodu za budynkiem WNG z ciekawymi skałkami,
 • licznych wycieczek oraz wyjazdów terenowych,
 • bezproblemowych możliwość konsultacji i kontaktu z kadrą.
 • pięknych studentek.

Hubert i Dawid
I rok studiów licencjackich • Korzystnie ułożony plan umożliwiający korzystanie z innych zajęć, a także umożliwiające podjęcie dodatkowej pracy
 • nie ma zbyt wiele przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki)
 • dobra dostępność komunikacyjna, zarówno komunikacją miejską jak i samochodem,
 • ćwiczenia terenowe, a także projekty poza zajęciami dają możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach ćwiczeń/wykładów.

Studenci I roku studiów licencjackich • Jest to ciekawy kierunek,
 • profesjonalna i sympatyczna kadra
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kierunkach geograficznych
 • liczne wycieczki i ćwiczenia terenowe w Polsce
 • elastyczny plan zajęć, który można dopasować do pracy.

Adam, Marzena
I rok studiów licencjackichWarto studiować na WNG i WZ . Można rozwijać się na przyszłościowym i pełnym atrakcji kierunku studiów. Kierunek ten oferuje niezapomniane wrażenia do końca życia a nawet dłużej z wyjazdów. Słoneczna Łeba, bajeczne krajobrazy Tatr oraz jeziora w malowniczych Mazurach Kierunek oferuje ogromną wiedzę na temat wszelkich dziedzin geografii.

Mateusz i Karolina
I rok studiów licencjackichWarto studiować na naszym kierunku z następujących powodów:

 • Integracja na wyjazdach terenowych;
 • Praktyczne podejście do kierunku, do zajęć;
 • Nauka AutoCAD’a za darmo;-)
 • Prężnie działające koło naukowe;
 • Miła pani w dziekanacie.

Monika, Kasia, Martyna,
III rok studiów licencjackichWarto studiować gospodarkę przestrzenną na Wydziale Nauk Geograficznych ze względu na ciekawe ćwiczenia terenowe. Dzięki nim mamy możliwość poznania nowych, interesujących miejsc w Polsce i pogłębienie swojej wiedzy. Na naszym Wydziale pracują sympatyczni nauczyciele, co powoduje, że jest tutaj miłą atmosfera. Istnieje również kilka studenckich kół naukowych, które pozwalają na realizację swoich pasji i poszerzenie zainteresowań. Można też wziąć udział w różnych konferencjach i otwartych wykładach. Organizowane są także Dni Gospodarki Przestrzennej.

Justyna i Ania,
III rok studiów licencjackichGospodarka przestrzenna jest kierunkiem dającym wiele możliwości wyboru pracy. Atrakcyjną formą nauki są ćwiczenia terenowe. Na ćwiczeniach uczymy się wielu praktycznych rzeczy: inwentaryzujemy kwartały urbanistyczne oraz przeprowadzamy badania ankietowe. Kierunek warty polecenia!

Kamila i Alicja
II rok studiów magisterskichPodczas studiów odbywają się interesujące ćwiczenia terenowe, pozwalające rozwinąć praktyczną wiedzę na temat zagospodarowania miast w Polsce oraz zagranicą. Studia umożliwiły także zwiedzenie ciekawych miejsc oraz pozwoliły na integrację z rokiem oraz kadrą. Poza tym mamy bardzo miłą Panią z dziekanatu.

Joanna
II rok studiów magisterskichStudia na kierunku ‘gospodarka przestrzenna’ mają walory poznawcze rozwijają umiejętności analityczne, a wyjazdy terenowe na ćwiczenia terenowe na pewno podobają się każdemu, kto lubi przygody. Poza tym mamy najlepszą Panią z Dziekanatu!

Aneta
II rok studiów magisterskich