Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS - baner

Skład Koła Naukowego

    • Wioleta Krawczyk – prezes (tel. 501-847-728), email:  wioletakrawczyk96@gmail.com
    • Paweł Kominiak – wiceprezes,
    • Katarzyna Rybicka – wiceprezes,

  • Karolina Krysiak - sekretarz,
  • dr Katarzyna Leśniewska-Napierała - opiekun Koła.
  • mgr Michał Kowalski - opiekun pomocniczy Koła.

·