Studia I stopnia - programy nauczania i efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku I stopnia Gospodarka przestrzenna

(Uchwała nr 121 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 9. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 9 czerwca 2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów inżynierskich I stopnia (dziennych i zaocznych) w roku akademickim 2017/2018 lub później

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 29 z dn. 30.05.2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów licencjackich I stopnia (dziennych i zaocznych) w roku akademickim 2017/2018 lub później

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 29 z dn. 30.05.2017 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów inżynierskich I stopnia (dziennych i zaocznych) w roku akademickim 2015/2016 lub później

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ nr 457 z dn. 16.03.2015 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów licencjackich podejmujących studia w roku akademickim 2014/2015 lub później

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
nr 11/2014 z dn. 15.04.2014 r.)

Program studiów obowiązujący studentów studiów licencjackich podejmujących studia w roku akademickim 2013/2014

Efekty kształcenia