Studia II stopnia - programy nauczania i efekty kształcenia

Program studiów obowiązujący studentów studiów II stopnia podejmujących studia od roku akademickiego 2014/2015

(Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
nr 11/2014 z dn. 15.04.2014 r.)

Efekty kształcenia