Dane kontaktowe do prowadzących

Dane kontaktowe pracowników Katedry Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)

Data aktualizacji: 3.03.2017


prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 305
Telefon:
42-635-45-71
E-mail:
tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 13.00-14.00

dr hab. Lidia Groeger, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 316
Telefon:
42-635-45-76
E-mail:
lidia.groeger@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 13:00-15:00

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
obecny w dniach: 26-28.II, 12-14.III,
26-28.III, 16-18.IV, 7-9.V, 14-16.V, 4-6.VI

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
W dniach 02.07-07.09.2018 nie mam konsultacji. Konsultacje we wrześniu w środy: 12, 19 i 26 września 2018 r. w godz. 12.30-13.30.

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-82
E-mail:
stanislaw.mordwa@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 12-14

dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 13:00-15:00

dr Bartosz Bartosiewicz

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa: 13:00-14:30, piątek: 10:00-11:30

dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
poniedziałek 08:20-9:50 środa 11:30-13:00

dr Sławomir Kobojek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
poniedziałek 10:00-12:00

dr Mariusz Lamprecht

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 13:00-15:00, piątek 8:00-10:00

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
Konsultacje w sesji poprawkowej: 21.09.2018 - godz. 12-14 Kolokwium poprawkowe z Systemu informacji przestrzennej GIS I odbędzie się 21.09.2018 w sali 319K o godz. 10. Kolokwium poprawkowe z Rysunku i grafiki komputerowej odbędzie się 24.09.2018 w sali 219K o godz. 12. W dniach 17-20.09 oraz 22-30.09.2018 - nieobecność z powodu wyjazdów służbowych

dr Edyta Masierek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
20.09 godz. 10-14; 24.09 godz. 10-12; 25.09 godz. 11-13.00; 27.09 godz. 11.00-13.00

dr Agnieszka Ogrodowczyk

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
agnieszka.ogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
urlop

dr Iwona Pielesiak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
iwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
10.09, 11.09, 21.09. godz. 10:00-12:00 25.09. godz. 12:00-14:00

dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
poniedziałek: 9:00-10:00 środa: 11:15-12:15

dr inż. arch. Anna Wojnarowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
anna.wojnarowska@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 10:00-12:00

mgr Michał Kowalski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
W okresie od 1 lipca do końca września - do uzgodnienia mailowo

mgr Dominik Nogala

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
(42) 635-45-73
E-mail:
dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
poniedziałek 9.00-11.00

mgr Andrzej Nowak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

mgr Paweł Nowicki

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
pawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
środa 10:00-12:00

mgr Kalina Pędziwiatr

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
kalina.pedziwiatr@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
Urlop od 23 lipca 2018 r. do 3 września 2018 r.

mgr Barbara Romanowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
barbara.romanowska@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
poniedziałek-piątek 9.00-13.00

mgr inż. Aleksandra Wierucka

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 304
Telefon:
42-635-45-70
E-mail:
aleksandra.wierucka@geo.uni.lodz.pl
WWW:
link do strony pracownika
Konsultacje:
sekretariat czynny
poniedziałek-piątek godz. 9.00-15.00

Opiekunem I roku studiów licencjackich dziennych jest dr M. Lamprecht.
Dane kontaktowe pozostałych pracowników Wydziału Nauk Geograficznych dostępne na stronie Wydziału.

Dane kontaktowe doktorantów Katedry Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ)

Wszyscy doktoranci Katedry dostępni są w pokoju 425K. Kontakt telefoniczny poprzez sekretariat Katedry: (42) 635-45-70.

Nazwisko i imię Stanowisko Numer
pokoju
Numer
telefonu
Adres e-mail Konsultacje
mgr Dominik Nogala doktorant K302 (42)
635-45-73
dominik.nogala@
geo.uni.lodz.pl
mgr Paweł Nowicki doktorant K302 (42)
635-45-73
pawel.nowicki@
geo.uni.lodz.pl
mgr Przemysław Olborski doktorant K425 (42)
635-45-70
p.olborski@
op.pl
do uzgodnienia
przez e-mail
mgr Kalina Pędziwiatr doktorant K425 (42)
635-45-70
kalinapedziwiatr@
gmail.com
mgr Magdalena Siwirska doktorant K302 (42)
635-45-70
magdalena_siwirska@
o2.pl
do uzgodnienia
przez e-mail

Dane kontaktowe pracowników Wydziału Zarządzania UŁ

Nazwisko i imię Numer pokoju Pozostałe informacje
(e-mail, numer telefonu,
godziny konsultacji itd.)
prof. dr hab. Tadeusz Markowski WZ 34 link do strony pracownika
dr hab. Elżbieta J. Biesaga - Słomczewska, prof. nadzw. UŁ WZ 227 link do strony pracownika
dr hab. Anna Rogut, prof. nadzw. UŁ WZ 242  
dr hab. Danuta Stawasz, prof. nadzw. UŁ WZ 35 link do strony pracownika
dr hab. UŁ Edward Stawasz, prof. nadzw. UŁ WZ 246 link do strony pracownika
dr Beata Banachowicz WZ 152 link do strony pracownika
dr Dominik Drzazga WZ 149 link do strony pracownika
dr Paweł Głodek WZ 245 link do strony pracownika
dr Monika Fabińska WZ 235 link do strony pracownika
dr Janusz Reichel WZ 37 link do strony pracownika
dr Dorota Sikora - Fernandez WZ 36 link do strony pracownika
dr Maria Świderek WZ 160 link do strony pracownika
dr Magdalena Wiśniewska WZ 36 link do strony pracownika
mgr Filip Moterski WZ 38 link do strony pracownika
mgr Tomasz Miszczak WZ 235 link do strony pracownika
mgr Renata Rybarczyk
(sekretariat KZMiR)
WZ 33