Uchwały i zarządzenia

Zarządzenia Rektora UŁ, uchwały Sanatu UŁ, uchwały Rady Wydziału WNG UŁ